T-Data

Nền tảng phân tích dữ liệu vận hành tòa nhà

Nền tảng phân tích dữ liệu vận hành tiên tiến, được thiết kế để thu thập, xử lý, phân tích và trực quan hóa dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau trong tòa nhà.

Các tính năng nổi bật

Thống kê dữ liệu về cư dân, nhân viên

Thống kê dữ liệu sử dụng tiện ích

Thống kê dữ liệu sử dụng năng lượng

Thống kê các chỉ số về môi trường

Đề xuất tối ưu vận hành

Ưu điểm

Đa nguồn dữ liệu tương thích

Thu nhập dữ liệu từ nhiều hệ thống, ứng dụng và các thiết bị khác nhau trong tòa nhà, bao gồm các cảm biến, thông tin từ hệ thống an ninh, tiện ích, và các thiết bị iot khác.

Tự động hóa việc thu nhập và xử lí dữ liệu

Tự động thu nhập và xử lí dữ liệu một cách tự động và liên tục, đảm bảo độ tin cậy và dữ liệu luôn được cập nhật theo thời gian thực.

Linh hoạt trong việc phân tích dữ liệu

Công cụ xử lý cho phép linh hoạt biến đổi dữ liệu tùy theo mục đích ứng dụng cụ thể của người dùng.

Dữ liệu trực quan hóa

Khả năng phân tích dữ liệu mạnh mẽ và tạo các báo cáo thực quan giúp người dùng dễ dàng hiểu rõ hơn về hoạt động và hiệu suất vận hành tòa nhà.

Lợi ích

Đối với Chủ đầu tư

  • Đưa ra quyết định chính xác trong việc sử dụng các tài nguyên
  • Nắm bắt yêu cầu của khách hàng dễ dàng và nhanh chóng
  • Tăng cường khả năng tiếp thị và quảng cáo, từ đó tăng nguồn doanh thu

Đối với Ban quản lý

  • Tối ưu hóa chi phí vận hành
  • Tăng cường hiệu suất quản lý tòa nhà
  • Phản ứng nhanh chóng và khắc phục kịp thời khi có sự cố xảy ra

Mô hình hoạt động

Thu nhập dữ liệu từ tất cả các giải pháp

An ninh, an toàn

Tiện ích, dịch vụ

Năng lượng, môi trường

Sức khỏe

Xử lý dữ liệu

Đồng bộ

Làm sạch

Tổ chức theo cấu trúc phù hợp với mục đích ứng dụng

Ứng dụng tích hợp

AI/ML

Báo cáo trực quan

Các công cụ phân tích

API

Cảnh báo

Hiện đại hoá tòa nhà của bạn ngay hôm nay!

Liên hệ với chúng tôi để nhận tư vấn về những giải pháp phù hợp nhất

Liên hệ ngay